ஐகூ இதழ்: கவிஞர் கன்னிக்கோவில் இராசா அவர்கள் நாள்தோறும் சிந்தியல்/குறும்பா எனப்படும் ஐகூ வகை பாக்கள் குறுஞ்சேதி வழி 'கன்னிக்கோவில் இராசா குறுஞ்சேதி ஐகூ இதழ்' மூலம் இலக்கியப்பணியாற்றுகிறார். தாங்கள் இந்த இதழ் பெற ஆவலுற்றால் தொடர்புக்கொள்ளவும். (9841236965)

பாரி படுகளம் - நாடகம்

புதுவை பலகலைக்கழகம் நிகழ்கலை துறை வழங்கும் பிரளயனின் பாரி படுகளம் நாடகம் சென்னையில் நடைபெறுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை: